Produkter og tjenester

Innovasjon er en målsetning hos Ejendals, og vi leverer kvalitet og kunnskap som øker sikkerheten til sluttbrukerne. Dette gjør vi ved å distribuere verdens beste beskyttelsesprodukter for hender og føtter, samtidig som vi øker kunnskapen om hånd- og fotbeskyttelse basert på vårt sikkerhetskonsept. Produktene og tjenestene våre er to sider av samme sak.

Hos Ejendals tilbyr vi ikke bare hansker og sko. Vi tilbyr sikkerhet og trygghet, og jobber mot et mål om null skader på hender og føtter. Vi selger et helt konsept, som vi kaller sikkerhetskonseptet.

Når vi jobber sammen med en kunde, har vi et bestemt antall mål: vi ønsker å redusere antall skader, vi ønsker å redusere fraværet og vi ønsker å redusere langsiktige kostnader, fordi kvalitet alltid lønner seg på lang sikt. Investeringer i hånd- og fotbeskyttelse fører til færre yrkesskader, redusert sykefravær og økt produktivitet – noe som samlet gir lavere totalkostnader. 

Ejendals konsept er å tilby best mulig kvalitet. Produktene våre gjør arbeidsdagen tryggere på titusener av europeiske arbeidsplasser.