Produkty i usługi

Siłą napędową w firmie Ejendals są innowacje przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i wiedzy, co z kolei zwiększa bezpieczeństwo użytkowników końcowych. Osiągamy to poprzez dystrybucję najlepszych na świecie produktów ochronnych dla dłoni i stóp, jednocześnie pogłębiając wiedzę dotyczącą ochrony dłoni i stóp zgodnie z naszą koncepcją bezpieczeństwa. Nasze produkty i usługi idą ze sobą w parze.

Firma Ejendals nie tylko dostarcza rękawice i obuwie. Zapewniamy bezpieczeństwo i ochronę, dążąc do tego, aby nie zdarzały się urazy dłoni i stóp. Oferujemy kompleksowe rozwiązanie, które nazywamy koncepcją bezpieczeństwa.

Współpracując z klientem, wyznaczamy sobie kilka celów: ograniczenie liczby wypadków, poprawę frekwencji pracowników oraz zmniejszenie długoterminowych kosztów, ponieważ na dłuższą metę jakość zawsze się opłaca. Inwestycje w wysokiej jakości ochronę dłoni i stóp skutkują zmniejszeniem liczby wypadków przy pracy, poprawą frekwencji pracowników oraz większą produktywnością, co ostatecznie prowadzi do zmniejszenia kosztów całkowitych. 

Celem firmy Ejendals jest dostarczanie produktów o możliwie jak najlepszej jakości. Nasze produkty zapewniają bezpieczeństwo pracownikom w tysiącach europejskich miejsc pracy.