Produkter och tjänster

Innovation är en stark drivkraft hos oss på Ejendals. Vi levererar kvalitet och kunskap, som i sin tur ökar säkerheten för slutanvändaren. Vi gör detta genom att distribuera världens bästa skydd för händer och fötter och även genom att öka kunskapen för hand- och fotskydd enligt vårt skyddskoncept. Våra produkter och tjänster går hand i hand. 

Ejendals tillhandahåller inte bara handskar och skor. Vi tillhandahåller skydd och säkerhet där visionen är ett samhälle med noll skador på händer och fötter. Vi erbjuder ett helt koncept som vi kallar vårt skyddskoncept. 

När vi arbetar tillsammans med en kund sätter vi upp ett antal mål: vi vill minska antalet olyckor som sker, vi vill höja medvetandegraden och vi vill minska långsiktiga kostnader eftersom kvalitet alltid betalar sig i längden. Investeringar i hand- och fotskydd av hög kvalitet leder till färre arbets-skador, ökat medvetande och ökad produktivitet som i sin tur leder till lägre totalkostnader. 

Ejendals koncept är att leverera den högsta möjliga kvaliteten. Våra produkter gör vardagen säkrare på tiotusentals arbetsplatser i Europa.